Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Wpływ poruszającego się ładunku płynnego na ruch statku (Ship motion affected by moving liquid cargo in holds)

Siły generowane falą morską oraz siły bezwładności są siłami determinującymi ruch statku na fali nieregularnej. Jednak w przypadku przewożenia ładunków płynnych w częściowo wypełnionych ładowniach dodatkowo występują siły wywołane ruchem cieczy we wnętrzu ładowni.
Ruch statku na fali w dziedzinie czasu opisano przy pomocy nieliniowych równań różniczkowych zapisanych w nieinercjalnym układzie odniesienia. W równaniach uwzględniono siły wywołane poruszającym się we wnętrzu ładowni ładunkiem płynnym. Ruch cieczy we wnętrzu statku opisano przy pomocy różniczkowych zagadnień brzegowych, w których istotnym elementem jest zmieniająca się w czasie swobodna powierzchnia. Zagadnienia te rozwiązano przy zastosowaniu metody elementów brzegowych.
W referacie przedstawiono analizę wpływu ruchu ładunku płynnego na ruch statku w przypadku częściowego wypełnienia ładowni. Analizę wykonano dla różnych fal regularnych i nieregularnych wymuszających ruch statku. Numeryczne rozwiązanie zagadnień brzegowych oraz równań ruchu umożliwiło wykonanie symulacji i wizualizację ruchu statku i ruchu ładunku płynnego w jego ładowni.
 Treść referatu