Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

PRS akredytowanym weryfikatorem środowiskowym w obszarze gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Rozpoczęcie budowy drugiego holownika dla Marynarki Wojennej RP

Laboratorium Badawcze PRS uznane przez IMO

Nowe wymagania Konwencji MARPOL w zakresie postępowania z odpadami i gromadzenia danych o zużyciu paliwa na statkach

PRS autoryzowany przez Islamską Republikę Iranu

AktualnościARCHIWUM

PRS Certyfikacja patronem międzynarodowych konferencji naukowych o strategiach zarządzania 2018-04-12

Polski Rejestr Statków objął honorowym patronatem serię międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.Konferencje poświęcone będą zagadnieniom zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. więcej»