Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Jubileusz 25-lecia Certyfikacji

Wykaz wymagań IMO wchodzących w życie w 2019r.

Najważniejsze postanowienia z 100. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)

Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)

Ratownik dla MW RP pod nadzorem PRS

Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki
w paliwie żeglugowym –
co należy wiedzieć

Wdrożenie przepisów technicznych PRS
dla platform wiertniczych
do polskiego prawa

AktualnościARCHIWUM

Plenarne posiedzenie Rady Technicznej PRS – powołanie Zespołu ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych ze Statków i Poprawy Efektywności Energetycznej 2019-02-22

W dniu 15 lutego 2019 r. w Gdańsku odbyło się plenarne posiedzenie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A., związane z powołaniem nowego Zespołu ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych ze Statków i Poprawy Efektywności Energetycznej. więcej»