Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Polski Rejestr Statków S.A. rozpoczyna proces wdrażania

wymagań IMO w zakresie globalnej redukcji siarki w paliwach żeglugowych do 0,5%

Najważniejsze postanowienia 73. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego MEPC (IMO)

Ratownik dla MW RP pod nadzorem PRS

Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki
w paliwie żeglugowym –
co należy wiedzieć

Wdrożenie przepisów technicznych PRS
dla platform wiertniczych
do polskiego prawa

Przesłania IMO na lata
2018 i 2019

AktualnościARCHIWUM

Polski Rejestr Statków S.A. rozpoczyna proces wdrażania wymagań IMO w zakresie globalnej redukcji siarki w paliwach żeglugowych do 0,5% 2018-11-14

Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą w życie nowe wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej - stanowiące aktualnie największe wyzwanie ekologiczne dla statków eksploatowanych w żegludze międzynarodowej. więcej»