Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Certyfikacja wyrobów niskonapięciowych - dyrektywa 2014/35/UE

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

  

Dyrektywa 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r., odnosząca się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zwana w skrócie dyrektywą LVD, zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2006/95/WE.
Dyrektywa ma na celu zapewnienie, żeby sprzęt elektryczny po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zagadnień bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Wspólnoty nie zagrażał bezpieczeństwu, po tym jak został właściwie zainstalowany, jest utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z dyrektywą „sprzęt elektryczny" oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku II dyrektywy.

Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są:

   sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych;

   sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;

   części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych;

   liczniki energii elektrycznej;

   wtyczki i gniazda do użytku domowego;

   urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem;

   zakłócenia radioelektryczne;

   specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie;

  specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani wykazaniem, że produkowany lub sprzedawany sprzęt elektryczny spełnia wymagania odpowiednich norm międzynarodowych zapraszamy do przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości czy dyrektywa ma zastosowanie do danego wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi. 

 

PRS - TWOJA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA !!!

Dokumenty i informacje związane

Wykaz wydanych certyfikatów zgodności

W tym miejscu można zweryfikować prawdziwość i aktualność certyfikatów wystawionych przez naszą jednostkę notyfikowaną.
W celu uzyskania informacji proszę kliknąć w poniższy link:

Wyszukiwarka wydanych certyfikatów

Materiały do pobrania: