Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Szkolenia

Program Szkolenia

„Zmiany od 1 lipca 2013 wynikające z Rozporządzenia 305/2011 zastępującego Dyrektywę budowlaną 89/106”

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów wyrobów budowlanych

Cel szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają informacje ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011 (dawna dyrektywa budowlana 89/106/EWG) i jego wymagań, aktów prawnych wprowadzających go do Polskiego prawa, interpretacje najważniejszych jego punktów, informacje praktyczne stosowania przepisów prawa w Polsce.

 

Dzień

szkolenia

01.07. 2013

Godziny

realizacji szkolenia (od do)

Przedmiot/Temat/Omawiane

zagadnienia

Narzędzia i metody,

techniki wykorzystywane w trakcie szkolenia

Normalizacja

8.30- 11.15

Europejskie i krajowe regulacje prawne

dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu

 1. Wymagania prawne UE
 2. Wymagania prawne PL

1. Standardowa

prezentacja

 

11.15-11.30

Przerwa kawowa

Systemy

oceny zgodności.

11.30-12.30

Normy zharmonizowane PN-EN

 1. Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE i B.
 2. Procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji.
 3. Dokumentowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
 4. Standardowa

prezentacja

 1. Dyskusja uczestników
  1. Studium przypadku
  2. Ćwiczenia praktyczne

 

12.30-12.45

Przerwa kawowa

Podstawowe

badania

12.45-14.15

Normy badawcze 1. Podstawowe normy badawcze

 1. Zastosowanie norm w badaniach u producentów
 2. Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania
 3. Standardowa

prezentacja

 1. Dyskusja uczestników

 

14.15-14.30

Podsumowanie szkolenia

 

Po zdaniu egzaminu końcowego szkolenia uczestnik uzyska

Świadectwo ukończenia szkolenia.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.07.2013 w Gdańsku, w siedzibie firmy Polski Rejestr Statków przy al. gen. Józefa Hallera 126.

 

W przypadku zainteresowania prosimy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać (zeskanowany) elektronicznie na adres: izabela.sewerynska@prs.pl lub faxem na numer:    58 34 17 769.

 

W przypadku pytań prosimy o telefon pod numer 058 751 11 47.