Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Określenie czasu trwania audytów QMS i EMS

Zasady dotyczące ustalania czasu trwania auditów wynikają z następujących dokumentów: 

  • IAF MD 5:2009 -Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS 
  • IAF MD 1:2007 - Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych
  • EA-7/05 - Wytyczne EA dotyczące stosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych