Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Certyfikacja PN-ISO 37120 - zrównoważony rozwój społeczny-wskaźniki usług miejskich i jakości życia

KONTAKT

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Systemów Zarządzania

al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 286
        58 75 11 140
fax:  58 34 17 769
email: dc@prs.plSMART CITY- INTELIGENTNE MIASTO

 

W maju 2014 roku, ISO opublikowało zbiór międzynarodowych norm ISO 37120: 2014 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life”. Z kolei 16 marca 2015 roku Polski Komitet Normalizacyjny przyjął normę PN-ISO 37120:2015-03 pt. „Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia".


Standard ten ma zastosowanie dla każdego miasta, gminy lub samorządu terytorialnego i pomaga osiągać zrównoważony rozwój miasta i jego społeczności oraz pomaga porównać swoje wyniki na podstawie spójnego systemu kryteriów, ujednoliconego dla wszystkich. Wskaźniki te mają na celu monitorowanie postępów miast w zakresie działania usług miejskich i podnoszenie jakości życia i dobrostanu mieszkańców.


Podstawowe informacje

PN-ISO 37120: 2015-03 definiuje zestaw 100 wskaźników (46 podstawowych oraz 54 dodatkowych), podzielonych na 17 tematów, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miast różnej wielkości:

   gospodarka
   edukacja
   energia
   środowisko
   finanse
   zarządzanie kryzysowe
   organy samorządowe
   zdrowie
   rekreacja
   bezpieczeństwo
   bezdomność
   odpady stałe
   telekomunikacja i innowacje
   transport
   planowanie przestrzenne
   gospodarka ściekowa
   gospodarka wodna i kanalizacyjna

 

Warunkiem podejścia do certyfikacji systemu jest jego wdrożenie we wszystkich 17 tematach, poprzez określenie poszczególnych wskaźników oraz sposobu zebrania odpowiednich danych, które pozwolą na miarodajne określenie poziomu danej usługi. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie auditu trzeciej strony, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą. Podczas auditu weryfikowana jest metodologia i poprawność wyliczenia danego wskaźnika. Uzyskana wartość liczbowa danego wskaźnika umożliwia w porównaniu z innymi „inteligentnymi miastami” w regionie, kraju czy świecie. Norma ma być podstawą do dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta.

 

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji wydawany jest certyfikat systemu ISO 37120. Kolejnym etapem są przeprowadzane corocznie audity nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu.

 

Korzyści z certyfikacji

     jasno i precyzyjnie określone kluczowe aspekty dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miasta,

   narzędzie, które może być punktem wyjścia do rozmów z inwestorami, zainteresowanymi lokowaniem swoich inwestycji w inteligentnych miastach, które są świadome swojego potencjału i planują rozwój w sposób skoordynowany, 

   inwestorzy zainteresowani świadczeniem usług, w obszarze miasta posiadającego status „inteligentnego miasta”, będą wiedzieć czego się spodziewać w rozmowach z władzami miasta, gdyż system umożliwia stworzenie równych warunków dla wszystkich podmiotów starających się o zdobycie miejskich kontraktów,

   wdrożony i certyfikowany system będzie gwarantem dla instytucji unijnych, przyznających Fundusze Europejskie, pokazującym umiejętności miasta w zakresie liczenia parametrów funkcjonowania miasta, określania podejmowanych wyzwań strategicznych, czy umiejętności reagowania na problemy mieszkańców,

    większą wiarygodność miasta na rynkach finansowych, co przekłada się na większe możliwości finansowania inwestycji,

    zwiększone zaufanie mieszkańców miasta, a co za tym idzie - większe zaangażowanie w życie obywatelskie,

   międzynarodowy i ujednolicony system pozwoli miastom, posiadającym analogiczne systemy zarządzania na porównywanie się ze sobą na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wymianę najlepszych praktyk i rozwiązań,

   monitorowanie wskaźników, które wpłynie na efektywniejsze zarządzanie miastem i podejmowanie decyzji strategicznych i inwestycyjnych opartych o wiarygodne i zestandaryzowane dane.

 

Dlaczego PRS?


   Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie.

   Z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem.

   Gwarantujemy najwyższą jakość usług, wysoką wydajność pracy oraz krótkie terminy realizacji.

   Zatrudniamy i współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi auditorami i specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem.

   Nieustannie weryfikujemy i podnosimy kompetencje naszego personelu oraz dostosowujemy strukturę oferowanych usług do ciągle zmieniających się warunków i potrzeb naszych klientów.

Znaki certyfikacji do pobrania.

Prosimy o stosowanie znaków zgodnie z Zasadami stosowania znaków certyfikacji.