19 marca br. Polski Rejestr Statków otrzymał decyzją Polskiego Centrum Akredytacji uaktualnienie akredytacji na prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z ISO 22000. Jesteśmy pierwsi wśród 8 jednostek certyfikujących, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, z uaktualnionymi kompetencjami.

Konieczność aktualizacji akredytacji wynikała z publikacji nowego wydania normy ISO 22003-1:2022 Food safety – Part 1: Requirements for bodies providing audit and Certification of food safety management systems i 36-miesięcznego okresu przejściowego na wdrożenie w realizowanej działalności normy ISO 22003-1:2022.

Co więcej, PRS jako jedyna jednostka certyfikująca systemy bezpieczeństwa żywności wg FSSC 22000 z akredytacją PCA w tym obszarze, posiada już uaktualnienie do najnowszej edycji standardu, tj. v 6.0

Cieszymy się, że możemy oferować naszym klientom w obszarze bezpieczeństwa żywności certyfikację wg najnowszych wymagań międzynarodowych standardów.

Więcej o certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na naszych stronach internetowych:

https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/oferta-19/certyfikacja-iso-22000-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci
i
https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/oferta-19/certyfikacja-fssc-22000-bezpieczenstwo-zywnosci