Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2022 r.
Pełną treść zestawienia znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych Ośrodka, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodka ds. IMO).