Ośrodek ds. IMO działający przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej zestawienie wymagań Międzynarodowej Organizacji Morskiej wchodzących w życie w 2024 r.
- Wymagania IMO w 2024 r. - Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 18/2023

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni i wszystkich przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w pracach krajowych sekcji specjalistycznych Ośrodka ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A.
Kontakt imo@prs.pl.
Podczas zebrań sekcji specjalistycznych Ośrodka ds. IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO) omawiane są na bieżąco plany i postanowienia IMO.

Ośrodek ds. IMO składa najserdeczniejsze życzenia sukcesów i radości w Nowym 2024 Roku.