Już niecały miesiąc do startu konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom hydrodynamiki, hydroakustyki i zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska w aspekcie hydrodynamiki statku. Wydarzenie dedykowane jest wszystkim osobom i podmiotom, które zajmują się lub interesują ww. problematyką. Uczestnicy mogą spodziewać się prezentacji najnowszych osiągnięć w obszarze hydromechaniki statków oraz kreatywnych dyskusji między przedstawicielami przemysłu i naukowcami.

Na sympozjum zaprezentowane zostaną wyniki prac środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Poza reprezentantami uczelni wyższych, wystąpią przedstawiciele Centrum Techniki Okrętowej, Deltamarin czy Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z Iławy.

Warto zwrócić uwagę, że w tegorocznej edycji pojawi się nowy panel poświęcony hydroakustyce. Panel Noise, Vibrations and Hydroacoustic poprowadzi p. Iwona Kochańska, prof. Politechniki Gdańskiej, z Katedry Systemów Sonarowych. Wśród prelegentów tego panelu pojawią się, m.in. prof. Jarosław Tęgowski i Karolina Trzcińska z Uniwersytetu Gdańskiego, Mateusz Weryk z Centrum Techniki Okrętowej, Aleksander Szmidt z Politechniki Gdańskiej, Karol Listewnik z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, czy Marek Narewski z Polskiego Rejestru Statków.

Na sympozjum planowane są wystąpienia zaproszonych gości. Jednym z nich będzie prof. Jerzy Matusiak z Aalto University School of Engineering w Helsinkach.

W trakcie Hydronav2023 swoimi referatami podzielą się także młodzi naukowcy, doktoranci uczelni z Indii i Iranu. Lista wszystkich panelistów wraz z tematami ich wystąpień już wkrótce zostanie opublikowana na stronie internetowej wydarzenia: www.prs.pl/hydronav2023.

Sympozjum jest konferencją przechodnią, organizowaną zamiennie przez różne instytucje prowadzące prace badawczo-rozwojowe. Wśród organizatorów Hydronav były dotychczas zarówno uczelnie – Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Morska w Szczecinie, jak i inne instytucje, np. Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska czy Centrum Techniki Morskiej. W tym roku zaszczyt współorganizacji wydarzenia przypadł Polskiemu Rejestrowi Statków.

PRS, jako towarzystwo klasyfikacyjne, zobligowane jest do zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa na wodzie i lądzie. Nasza instytucja prowadzi własne prace rozwojowe i współuczestniczy w pracach takich stowarzyszeń, jak IACS czy IMO, które wypracowują nowe wytyczne i wymagania.

Sympozjum Hydronav umożliwi pracownikom PRS podzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Monika Warmowska-Gadzińska, Krzysztof Wołoszyk i Jarosław Soliwoda w swoich wystąpieniach wskażą na aspekty zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji kontenerowców (modelowania efektów drgań konstrukcji, czy zapobieganiu utraty kontenerów). Marek Narewski przedstawi podejście towarzystw klasyfikacyjnych do zagadnień redukcji emitowanego ze statków hałasu podwodnego. Krzysztof Kołwzan, kierownik Ośrodka ds. IMO  istniejącego przy PRS, podzieli się wiedzą na temat wprowadzanych wymagań IMO dotyczących efektywności energetycznej statków, a przedstawiciele inspektoratów technicznych PRS, Bartosz Dombrzalski i Janusz Narewski, opowiedzą o wyzwaniach związanych z wdrożeniem przez armatorów tych wymagań, w tym spełnienia wymagań EEXI.

Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie zapisali się na wydarzenie, zapraszamy do rejestracji na https://www.prs.pl/r-d/konferencje-naukowe/konferencje-2023/hydronav-2023/registration.