Odejście od polityki „Zero-Covid” oraz otwarcie chińskiej gospodarki w 2023 było głównym tematem spotkania Ambasadora RP w ChRL, Wojciecha Zajączkowskiego, z przedstawicielami polskiego biznesu w Chinach. Spotkanie miało miejsce w ubiegły wtorek, 21 lutego 2023 roku, w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju. Polski biznes był reprezentowany przez Chipolbrok, Concept Design (Shanghai) Co. Ltd., KGHM, Orlen, Polish Investment & Trade Agency, 7th Consulting Sp. z o.o. oraz Polski Rejestr Statków. Z ramienia PRS w spotkaniu uczestniczył p. Leszek Pokora - dyrektor naszej chińskiej spółki  zależnej PRS (Shanghai) Vessel Inspection Company Limited.

Punkt wyjścia do dyskusji na temat perspektyw rozwoju polskiego biznesu w Chinach stanowił raport Izby Handlowej Unii Europejskiej „European Business in China Position Paper 2022/2023”, który przedstawił Pan Marcin Szurgot z KGHM Shanghai, członek Rady Nadzorczej UE w Chinach.

Ambasador RP w ChRL, w swoim przemówieniu, przedstawił obecną sytuację polityczną i relacje Chin z Polską i Unią Europejską oraz znaczący wpływ polityki Chin na sytuację geopolityczną. Zaznaczył, że obecne dobre relacje Polski z Chinami w sferze politycznej nie przekładają się na kwestie gospodarcze. Od lat odnotowywany jest duży deficyt w wymianie handlowej Polski z Chinami. Okres pandemii Covid-19 jeszcze ten deficyt pogłębił. Na trudności w wymianie handlowej miały też wpływ inne czynniki, m.in. wojna Rosji z Ukrainą.

Przedstawiciele polskiego biznesu omawiali również potencjalne kierunki poszerzenia współpracy gospodarczej z Chinami. Zwrócili uwagę na zapowiedzi chińskich władz, dotyczące nowych kierunków rozwoju Chin, które stwarzają szanse na polsko-chińską współpracę  w obszarze naukowym, nowych technologii, ochrony środowiska. Zapowiedziany rozwój Chin, w oparciu o dystrybucję dóbr i zwiększenie konsumpcji krajowej, otwiera możliwości zwiększenia polskiego eksportu, nie tylko w branżach rolno-spożywczej, czy kosmetycznej, gdzie Polska odnotowywała wcześniej spore sukcesy, ale np. w obszarze dóbr uważanych za luksusowe.

W rozmowach nie pominięto tematu branży morskiej, której kondycja  jest odzwierciedleniem światowej i regionalnej koniunktury gospodarczej. Niestety dzisiejsza sytuacja przemysłu żeglugowego i stoczniowego nie napawa optymizmem. W oczekiwaniu na po-Covidowe ożywienie gospodarcze, można być jednak umiarkowanym optymistą i oczekiwać stopniowej poprawy koniunktury w branży, a co za tym idzie szans na rozwój polskich biznesów w Chinach.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że deklarowana przez władze ChRL otwartość chińskiej gospodarki na współpracę ze światem zewnętrznym będzie realizowana z pożytkiem dla wszystkich stron.