Przemysł żeglugowy w znacznym stopniu przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, co sprawia, że dekarbonizacja jest kluczowym celem dla tego sektora.

Od 1 stycznia 2023 Plan Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP), wymagany przez znowelizowany Załącznik VI do Konwencji MARPOL 2021, wprowadza roczną ocenę operacyjnego Wskaźnika Intensywności Energetycznej CII oraz sposób obliczania Wskaźnika Efektywności Energetycznej Istniejącego statku (EEXI). Chcąc ułatwić operatorom statków przygotowanie wymaganych dokumentów, towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak Polski Rejestr Statków, rozwijają narzędzia informatyczne do obliczania wskaźników techniczno-eksploatacyjnych związanych z ww. przepisami, niezależnie od tego, czy statek podlega klasyfikacji PRS, czy nie.

Eksperci PRS w dziedzinie EEXI i CII, Bartosz Dombrzalski i Janusz Narewski, przygotowali krótki artykuł na ten temat, opublikowany w najnowszym wydaniu Dry Cargo International. Zapraszamy do lektury.