W piątek 17 lutego 2023 roku miała miejsce uroczystość z okazji utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Armatorów w Pingtan w Chinach. Uroczystość zorganizowano w Centrum konferencyjnym na wyspie Pingtan, położonej nieopodal miasta portowego Fuzhou.

“Pingtan Comprehensive Pilot Zone International Marine Shipowner Association” powstało z inicjatywy chińskich armatorów prowincji Fujian. Stowarzyszenie stawia sobie za cel zbudowanie pomostu pomiędzy władzami krajowymi i lokalnymi a właścicielami statków a także pomoc w lepszym formułowaniu i wdrażaniu planów rozwoju gospodarki morskiej, polityki morskiej oraz odpowiednich przepisów administracyjnych. Stowarzyszenie będzie pomagać w ustanowieniu w Pingtan międzynarodowych instytucji finansowych związanych z gospodarką morską, międzynarodowego centrum logistycznego, systemu zaopatrzenia i remontów statków. Działania te będą miały na celu wzmocnienie pozycji Pingtan jako czołowego centrum morskiego w Chinach.

Pingtan jest regionem Chin kontynentalnych położonym najbliżej w stosunku do wyspy Tajwan i odległy zaledwie o 68 mil morskich od miasta portowego Hsinchu na Tajwanie. W przyszłości rozwinie transport statków ro-ro, kontenerów, ładunków masowych i drobnicowych na Tajwan.

Uroczystość zgromadziła ponad dwustu przedstawicieli firm żeglugowych, stoczni, towarzystw klasyfikacyjnych, stowarzyszeń, uczelni wyższych, ubezpieczycieli oraz innych firm branży morskiej. Polski Rejestr Statków na uroczystości reprezentował dyrektor chińskiej filii - PRS Vessel Inspection Company - Leszek Pokora. Na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia, Pana Gao Yangsonga, złożył on gratulacje z racji utworzenia Stowarzyszenia, życząc realizacji zamierzonych celów i zdeklarował wsparcie członków Stowarzyszenia w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz eksploatowanych przez organizację statków. W rozmowie z przedstawicielem lokalnych władz, Dyrektorem Komitetu Administracyjnego Pingtan Comprehensive Pilot Zone, Panem Huang Jianbo, Dyrektor Pokora wyraził otwartość na współpracę wspierającą działania Stowarzyszenia w obszarze bezpieczeństwa morskiego.

Spotkanie było dla PRS także okazją do nawiązania nowych kontaktów, które mogą zaowocować nawiązaniem udanej współpracy biznesowej.