Rozpoczęcie montażu kadłuba niszczyciela min typu Kormoran II

Zakończył się pierwszy etap przygotowawczy, a rozpoczęła się właściwa budowa pierwszego z serii trzech kolejnych, nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran II. 25 lipca 2023 r. w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się ceremonia położenia stępki jednostki nr budowy 258/4, która podczas wodowania zostanie ochrzczona jako ORP "Jaskółka".

Tym samym za nami pierwszy, symboliczny etap budowy i rozpoczęcie prac kadłubowych następnych sekcji płaskich i przestrzennych okrętu. Symboliczne „palenie blach”, czyli przekształcanie projektu technicznego okrętu „w metal”, odbyło się 28.03.2023 roku.

Okręt ORP „Jaskółka” będzie czwartym z serii niszczycielem min typu 258/II. Budowa nowej serii trzech jednostek realizowana jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzi stocznia Remontowa Shipbuilding S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Umowa na tę serię niszczycieli min typu Kormoranów II została zawarta w ubiegłym roku. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem – wcielenie okrętów do służby przewidziane jest na lata 2026-2027.

Budowa nadzorowana przez PRS

Na podstawie odrębnej umowy między RSB a Polskim Rejestrem Statków S.A., nasze towarzystwo sprawuje kompleksowy nadzór nad budową kolejnych niszczycieli min, w tym szeroko pojęte doradztwo techniczne. Zakończeniem naszych działań będzie nadanie klasy potwierdzone wydaniem Świadectwa klasy i dokonaniem wpisu do Rejestru PRS.

Nadzór nad budową jest realizowany w oparciu o „Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych” Polskiego Rejestru Statków, międzynarodowe konwencje i kodeksy oraz wskazane normy obronne. Przy budowie kolejnych jednostek bazujemy na zatwierdzonych już dokumentach projektu technicznego oraz bogatych doświadczeniach wynikających z  nadzoru nad budową okrętów ORP „Kormoran” oraz ORP „Albatros” i ORP „Mewa”. Dotychczasowe prace inspektorów PRS związane były z rozpatrywaniem dokumentacji technicznej, odbiorem materiałów i urządzeń, budową kadłuba, nadzorem nad montażem i uruchomieniem urządzeń oraz udziałem w próbach stoczniowych i morskich. Na potrzeby banków prowadziliśmy również nadzór finansowy nad budową.

Uroczystość położenia stępki pod ORP "Jaskółka"

W uroczystości położenia stępki brali udział przedstawiciele stoczni, Agencji Uzbrojenia, Inspektoratu MW RP, przyszli użytkownicy okrętu (12. Dywizjon Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, stacjonujący w Porcie Wojennym Świnoujście), firmy współpracujące przy budową okrętu oraz liczna delegacja PRS.

Po przeprowadzeniu niezbędnych przeglądów i inspekcji oraz pełnionego nadzoru nad budową, potwierdzamy gotowość do położenia stępki oraz prowadzenia dalszych etapów budowy i wyposażenia tego nowoczesnego niszczyciela min” powiedział zastępca dyrektor Pionu Okrętowego - szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych w PRS, kmdr Janusz Dillling, przekazując Prezesowi stoczni Remontowa Shipbuilding, panu Dariuszowi Jaguszewskiemu, „Certyfikat gotowości do położenia stępki”.

Następnie Prezes Polskiego Rejestru Statków, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, wraz z prezesem Jaguszewskim i szefem Szefostwa Techniki Morskiej w Agencji Uzbrojenia, komandorem Piotrem Skórą, złożyli podpisy pod dokumentem położenia stępki (sekcja kadłuba D-5), inaugurującym rozpoczęcie kolejnego etapu budowy nowego niszczyciela, w tym prefabrykacji kolejnych sekcji kadłuba.

Nowe niszczyciele w służbie MW RP

Niszczyciele min projektu 258/II uważane są za jedne z najnowocześniejszych w swojej klasie. Ich główne zadania to wykrywanie, identyfikowanie, klasyfikowanie i niszczenie dennych i kotwicznych min morskich. Działania mogą prowadzić samodzielnie, jak również w zespołach, prowadząc inne jednostki pływające przez zagrożone minami akweny. Pierwszy okręt z budowanej obecnie serii – ORP "Jaskółka" – wejdzie do służby w siłach Marynarki Wojennej RP w lipcu 2026 r.