W ubiegłym tygodniu w Wilnie na Litwie odbyła się konferencja poświęcona szeroko pojętej energetyce wiatrowej – WINDMission BSR (Baltic Sea Region) 2023. Jednym ze sponsorów i uczestników wydarzenia był Polski Rejestr Statków S.A. - na wydarzeniu firmę reprezentował dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych, Sławomir Bałdyga.

Pierwszego dnia konferencji oceniano m.in. obecną sytuację i perspektywy branży energii odnawialnej, sposoby magazynowania energii i instalacje hybrydowe oraz perspektywy finansowania inwestycji OZE. W drugim dniu dużo mówiono o morskiej energetyce wiatrowej i jej perspektywach offshore w regionie Morza Bałtyckiego.

PRS wspólnie z UL Solutions wypowiadał się w tematach związanych z morską energetyką wiatrową. Przedstawione zostały kwestie istotne na etapie wyboru lokalizacji farm wiatrowych na morzu (m.in. parametry ważne przy przetargach i planowaniu, jak wydajność energetyczna, warunki lokalizacyjne, aspekty środowiskowe i społeczne, wybór technologii, infrastruktura portowa i logistyczna itp.).  Omówiono także ryzyka i strategie łagodzące w rozwoju projektów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz zaprezentowano doświadczenia i naukę wyniesione z certyfikacji farm wiatrowych.

Podsumowując konferencję i aktualną sytuację w branży offshore wind, dyr. Bałdyga powiedział:

Globalna ilość projektów z rynku morskich farm wiatrowych  (MFW) rośnie z roku na rok. Polski rynek MFW, na tle globalnego, znajduje się w połowie stawki. Jest bardzo atrakcyjny w Europie, obok rynków UK, Holandii, Niemiec, Francji i Danii, i najatrakcyjniejszy na Bałtyku. Rynki litewski, estoński czy łotewski są znacząco mniejsze  i wzbudzają mniejsze zainteresowanie.

Dla globalnego rozwoju MFW, przy widocznych i rosnących trudnościach dotyczących łańcucha dostaw, stale rosnących cenach realizacji projektów z obszaru MFW, oczywistym staje się poszukiwanie niespotykanych na dzień dzisiejszy optymalizacji dostaw, usług, logistyki oraz stawianie na synergię lokalnych możliwości z globalnym potencjałem, umożliwiającym racjonalizację kosztów oraz realizację projektów.

Taka myśl i działania przyświecają również współpracy PRS z UL Solutions. Oferujemy klientom szeroki wachlarz usług, ze szczególnym nastawieniem na certyfikację morskich farm wiatrowych na terenie Polski oraz państw basenu Morza Bałtyckiego, w tym Litwy, Łotwy i Estonii. Trzeba podkreślić, że projekty MFW na terenie Litwy, Łotwy i Estonii mają szansę znacząco zwiększyć swoją atrakcyjność wchodząc we współpracę przy projektach realizowanych w państwach sąsiadujących, jak Polska.

Bezpośrednie sąsiedztwo, współpraca Litwy i Polski oraz wieloletnie doświadczenie firm i instytucji obu krajów, stanowią naturalną podstawę do rozszerzenia zakresu współpracy na rynku offshore wind. Nie bez znaczenia jest to, że PRS od wielu lat posiada placówkę w Kłajpedzie, zatrudnia lokalnych pracowników i posiada w nadzorze klasyfikacyjnym statki i jednostki specjalistyczne, przeznaczonymi na potrzeby offshore.

PRS angażuje się w transformację energetyczną, która zmierza w kierunku czystego środowiska naturalnego i ekologicznego przemysłu, szczególnie w obszarze morskim. Od samego początku uczestniczymy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Posiadamy kompetencje do certyfikacji morskich turbin wiatrowych, potwierdzone akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (AC114). Stworzyliśmy przepisy dedykowane morskim farmom wiatrowym (Publikacja 130/P), a obecnie ,wspólnie z UL Solutions, uczestniczymy w projekcie certyfikacji MFW dla RWE w Polsce.