W środę 22 marca br. została podpisana umowa upoważniająca Polski Rejestr Statków S.A., jako organizację uznaną, do wykonywania w imieniu rządu Grecji usług certyfikacji konwencyjnej dla statków, które pływają pod grecką banderą oraz biur greckich armatorów.

Podpisanie nowej umowy miało uroczystą oprawę. Ze strony greckiego rządu dokument podpisał komendant Greckiej Straży Przybrzeżnej, wice admirał Georgios Alexandrakis. Z ramienia organizacji uznanej podpis złożył Robert Domański, szef placówki PRS w Pireusie, która formalnie reprezentuje nasze towarzystwo klasyfikacyjne w Grecji.

Umowa, która jest odnowieniem upoważnienia z 2019 roku, wejdzie w życie 16 kwietnia i pozostanie w mocy przez najbliższe 4 lata. Autoryzuje ona PRS do przeprowadzania nadzorów i inspekcji na zgodność z wymaganiami międzynarodowych konwencji i kodeksów oraz odpowiednich przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa lokalnego. Tym samym stanowi pełne upoważnienie PRS do działania w imieniu morskiej administracji Grecji, jako jej organizacja uznana, na statkach pod grecką banderą, tak obecnie eksploatowanych, jak tych będących w budowie lub przebudowie.

Poniżej kilka zdjęć z uroczystości podpisania umowy.