W dniach 03-07 lipca 2023 r. odbyła się 80. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 80).
W posiedzeniu MEPC wzięli udział pracownicy Polskiego Rejestru Statków S.A.:
•    dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Ośrodka d/s IMO przy PRS S.A. i Przewodniczący Sekcji krajowej IMO MEPC.
•   inż. Bartosz Dombrzalski, Zastępca Kierownika Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego i członek Sekcji krajowej IMO MEPC działającej w Ośrodku,
Głównym wydarzeniem sesji było przyjęcie Strategii redukcji GHG IMO ze statków 2023 – patrz Biuletyn informacyjny 11/2023 Ośrodka ds. IMO. Przebieg 80 sesji MEPC IMO i jej najważniejsze postanowienia przedstawiono w Biuletynie Informacyjnym Ośrodka ds. IMO nr 12/2023, którego treść znajdą Państwo tutaj.

Raport końcowy z 80. Sesji MEPC

Załącznik do Raportu końcowego z 80. Sesji MEPC