20 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XI Konferencja Prawa Morskiego. Tegorocznym hasłem wydarzenia było: „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?”. W konferencji uczestniczyła grupa przedstawicieli PRS, z Prezesem Henrykiem Śniegockim na czele.

Wydarzenie było podzielone na 3 panele tematyczne. W pierwszym, zatytułowanym „Zapobieganie zanieczyszczeniom morza”, swoje referaty wygłosili dr hab. Dorota Pyć (mówiła o Konwencji MARPOL), prof. UG, dr hab. Zdzisław Brodecki z WSAiB w Gdyni (referat o szkodzie wyrządzonej morzu), dr hab. Maciej Nyka z UG (referował o prewencji w ochronie środowiska w kontekście jubileuszu Konwencji MARPOL) oraz Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, która przedstawiła problemy dotyczące odpowiedzialności za szkody wynikające z zanieczyszczeń ze statków.

Drugi panel poświęcony był prewencji i odpowiedzialności za zanieczyszczanie morza. Referaty wygłosiły 4 osoby. Dr Dominika Wetoszka z UG mówiła o odpowiedzialności za zanieczyszczenia z wraków statków. Przedstawiciel TUiR Warta SA przedstawił zasady odpowiedzialności cywilnej armatora za zanieczyszczenia spowodowane przez jego statki, a p. Tomasz Nadrowski z kancelarii MAR-LAW Nadrowski & Rzeszewicz omówił zagadnienia odpowiedzialności karnej za takie zanieczyszczania. W tym panelu uczestnicy wysłuchali też Magdaleny Jabłonowskiej z LOTOS Petrobaltic S.A., która przybliżyła działania prewencyjne na przykładzie platform morskich, zarządzanych przez Petrobaltic.

W trzecim panelu prelegenci skupili się na praktycznych aspektach zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki. Jako pierwszy przedstawiony został temat dekarbonizacji żeglugi – zaprezentował go dr hab. Ernest Czermański z UG. Z kolei o objęciu branży żeglugi morskiej systemem handlu uprawnieniami do emisji UE mówili dr Adrianna Ogonowska i dr Dominik Wałkowski z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k. Działania prowadzone w kierunku ochrony środowiska w obszarze infrastruktury portowej zaprezentowała Dominika Milion, dyrektor Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

Wśród prezentacji 3. panelu uczestnicy konferencji usłyszeli również wystąpienie przedstawiciela PRS. Kierownik Ośrodka ds. IMO, dr inż. Krzysztof Kołwzan, wygłosił referat pt. „MARPOL: wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków na przykładzie Polskiego Rejestru Statków jako Organizacji Uznanej”. Zaprezentował w nim m.in. realizację wymagań Konwencji MARPOL przez państwa bandery i organizacje uznane działające z ich upoważnienia. Omówił też Kodeks Organizacji Uznanych i działania PRS jako organizacji uznanej w zakresie nadzorów konwencyjnych w ramach MARPOL. Szerzej pochylił się nad nowymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej statków, w tym weryfikacji EEXI i SEEMP oraz certyfikacji statków, związanej z nowymi wymaganiami IMO.

Poniżej garść zdjęć z konferencji, wykonanych przez p. Cezarego Spigarskiego, zapożyczonych ze strony https://oficynamorska.pl/2023/xi-ogolnopolska-konferencja-prawa-morskiego-na-uniwersytecie-gdanskim/#lightbox-group-303, gdzie znajduje się bardzo obszerna fotorelacja.