11 lutego br., dokładnie 12 miesięcy po inauguracji, dobiegła końca I edycja studiów podyplomowych zorganizowanych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UMG) na kierunku "Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej". To pierwsze takie studia na UMG, które przygotowują do udziału w projektach i usługach realizowanych na rzecz morskiego górnictwa i energetyki wiatrowej. Jest to odpowiedź uczelni na potrzeby nowo powstającej gałęzi przemysłu.

25 absolwentów ukończyło ten nowy kierunek studiów, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Studia odbywały się na Wydziale Nawigacyjnym i obejmowały 190 godzin zajęć, w tym wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria. Głównym partnerem kierunku była PGE Baltica. Wśród wykładowców znaleźli się przedstawiciele GrECo Polska, INSIGHT Joanna Rybicka-Gornowicz, Kancelarii Kacprzak Radcy Prawni, Marine Survey Service, Noble Drilling Corporation, Offshore Wind Consultants OWC, OW Ocean Winds, PGE Baltica, PM Experts, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, RWE Renewables, Seaway 7, Siemens Gamesa, Simply Blue Group, Vestas, Vulcan Training & Consultancy oraz Polskiego Rejestru Statków. Z ramienia PRS zajęcia prowadzili dwaj doświadczeni specjaliści z branży offshore: Sławomir Bałdyga, dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych a zarazem członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Dawid Dobrzański, kierownik Inspektoratu Offshore PRS.

Uroczystość zakończenia rozpoczęła się wystąpieniem Dziekana Wydziału Nawigacyjnego UMG, dr hab. inż. Tomasza Neumanna, prof. UMG, a następnie został odczytany list od Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Baltica Dariusza Locińskiego. Głos zabrali także wykładowcy: Sławomir Bałdyga  z PRS S.A.,  Łukasz Sikorski – Dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski Offshore Wind Consultants OWC, globalny konsultant branży morskiej energetyki wiatrowej, Jakub Budzyński – Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Supply Chain & Stakeholder Manager w Simply Blue Group oraz Robert Grzegorowski – Senior Project Manager RWE Renewables, Członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. W swoich wystąpieniach podkreślali między innymi, jak istotne jest obecnie kształcenie przyszłych kadr dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

Kierownik studiów podyplomowych Agnieszka Blokus-Dziula, dziękując wykładowcom za wsparcie i zaufanie, wręczyła symboliczne upominki na tle zdjęć z zajęć zrealizowanych w ciągu ostatniego roku. W swoim podsumowaniu podkreśliła wysoką ocenę studiów przez absolwentów, w tym pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności oraz prawdopodobieństwa wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy.

W gronie pierwszych adeptów nowego kierunku studiów, którzy 11 lutego odebrali świadectwa znalazł się między innymi pracownik PRS – Agata Kuskowska, na co dzień specjalista techniczny ds. Wind Offshore w naszej firmie.

Dyrektor Bałdyga, który miał przyjemność zabrać głos na uroczystości zakończenia studiów, podsumował rok pracy:

Zaangażowanie praktyków z doświadczeniem oraz wiedzą z rynku offshore w charakterze wykładowców to gwarancja jakości, rzetelności i aktualności przekazywanych umiejętności słuchaczom.

Zdobyta przez studentów wiedza przede wszystkim zbudowała bardzo istotny element, jakim jest ŚWIADOMOŚĆ (mind set), która poszerza horyzonty. Świadomość otwiera przed absolwentami możliwość poszukiwania i pogłębiania zagadnień zarządzania ryzykiem, zdobywanie niezbędnej praktyki, co w rezultacie umożliwi odpowiedzialne i kompetentne zarządzanie ryzykiem w wymagającym i bardzo dynamicznie rozwijającym się przemyśle offshore.

Bardzo istotnym aspektem umożliwiającym rozwój oraz realizację innowacyjnych i ambitnych projektów jest świadome i odpowiedzialne podejmowanych ważnych decyzji w otoczeniu zidentyfikowanych RYZYK (zagrożeń), które niejednokrotnie skutecznie powstrzymują przed wykorzystaniem otaczających nas SZANS.

Wierzę, że absolwenci tych studiów w pełni wykorzystają SZANSE, jakie daje branża offshore poprzez świadome oraz odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. Czego im i branży szczerze życzę.

W trakcie uroczystości głos zabrali również przedstawiciele absolwentów - Patryk Juszkiewicz oraz Konrad Wróbel, którzy w kolejnych edycjach studiów wystąpią także w roli wykładowców. Miłym akcentem było podziękowanie złożone przez absolwentów studiów na ręce Agnieszki Blokus-Dziula oraz wspólne zdjęcie absolwentów i gości. Wręczenie świadectw upamiętnione zdjęciem zakończyło się wspólnym toastem.

Gratulujemy kadrze menadżerskiej zakończenia rocznej pracy naukowej, a absolwentom życzymy przekucia uzyskanej wiedzy na praktyczne działania w branży offshore.