Miło nam poinformować, że w dniu 23.12.2022 PRS otrzymał certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez DEKRA Certification B.V.  Otrzymany dokument jest wynikiem auditu  transferu przeprowadzonego w dniu 23.11.2022. DEKRA przejęła certyfikat PRS od CCJ .

Zakres certyfikatu obejmuje klasyfikację statków i ruchomych instalacji offshore dla nowych budów, jak i obiektów będących w eksploatacji, oraz działalność statutową prowadzoną w imieniu administracji morskich, które upoważniły PRS do działania w ich imieniu. Certyfikowany system zarządzania jakością obejmuje nasze lokalizacje w Polsce i filie zagranicą.

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie procesu audytu transferowego, w szczególności Łukaszowi Korzeniewiczowi i Dominice Malewicz z Biura Zarządzania Jakością oraz Grzegorzowi Pettke, Dyrektorowi Pionu Okrętowego.