Zapraszamy do udziału w HYDRONAV 2023 organizowanym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polski Rejestr Statków S.A.

Sympozjum odbywa się cyklicznie od ponad 40 lat. Jest organizowane przez ośrodki naukowe i przemysłowe zainteresowane  rozwojem hydrodynamiki. Wśród organizatorów ostatnio przygotowywanych sympozjum  należy wymienić: Politechnikę Gdańską (Hydronav2021 – online), Centrum Techniki Okrętowej (2017),  Politechnikę Wrocławską (2014) czy Fundację Bezpieczeństwa żeglugi i Ochrony Środowiska (2012).

23-cia edycja Sympozjum Hydronav odbędzie się w Sopocie w dniach 24-26 maja 2023r. Do udziału zapraszamy naukowców i praktyków, którzy zainteresowani są między innymi takimi zagadnieniami jak bezpieczeństwo żeglugi (np.  manewrowość), bezpieczeństwo konstrukcji offshore, bezpieczeństwo konstrukcji farm wiatrowych (np. metody obliczeniowe),  ochrona środowiska (efektywność  energetyczna  - badania modelowe i numeryczne, hydroakustyka ), rozwój wymagań statecznościowych (rekomendacje IMO dotyczące przepisów statecznościowych drugiej generacji), statek bliźniaczy (opisy numeryczne obiektów pływających).

Organizatorzy zachęcają zainteresowanych do czynnego włączenia się do udziału w Sympozjum. Do dnia 15 lutego 2023r. można przesyłać  propozycje zgłoszeń  i prezentacji wyników swoich prac związanych z hydrodynamiką. W ramach Sympozjum opracowany zostanie ebook zawierający przesłane referaty. Istnieje możliwość  uzyskania dofinansowania publikacji referatów w  Polish Maritime Research  (zaakceptowanych przez czasopismo).

W Sympozjum mogą wziąć udział również osoby spoza środowiska naukowego, którzy biorąc udział w Sympozjum mogą poszerzyć swoją wiedzę i podzielić się w czasie dyskusji własnymi  potrzebami związanymi z rozwiązywaniem zawodowych problemów. Zapraszamy pracowników biur projektowych, stoczni.

Zapraszani są również studenci, którzy, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki, mogą poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc  w spotkaniu na preferencyjnych zasadach.

Projekt przeprowadzenia Sympozjum uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki – „Doskonała nauka” – moduł : wsparcie konferencji naukowych.

Na stronie Sympozjum www.prs.pl/hydronav2023 będą na bieżąco umieszczane szczegółowe informacje dotyczące spotkania, zaproszonych gości, tematów warsztatów. Zapraszamy do kontaktu z organizatorami – adres email: hydronav2023@prs.pl.