W dniu 21 kwietnia 2022 r. na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji morskiej, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Komisji Europejskiej, branży morskiej, a także liczne grono naukowców, prawników, politologów oraz ekonomistów, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z gospodarką morską.

Z ramienia Polskiego Rejestru Statków udział w konferencji wzięli:

 • dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Ośrodka ds. IMO przy PRS,
 • adw. Aleksandra Lubowska – Zastępca Kierownika Ośrodka ds. IMO przy PRS,
 • Karolina Sypion-Babś – Specjalista Ośrodka ds. IMO przy PRS.

X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego została poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego prawa morskiego oraz jego rozwoju. Z informacji  przedstawionych przez prelegentów, można odnotować ciągły wzrost roli międzynarodowego prawa morskiego, w szczególności w aspekcie społeczno-gospodarczym, w zmieniającej się dynamicznie sytuacji współczesnego świata, doświadczającego obecnie szeregu kryzysów, w którym specyfika i tempo zmian wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarki morskiej.

Konferencja była podzielna na trzy panele tematyczne:

 • PANEL I – „Żegluga morska w sieci” – horyzont zmian w globalnym sektorze morskim.
 • PANEL II – Współczesne problemy prawa morskiego.
 • PANEL III – Przyszłe wyzwania prawa morskiego.

W trakcie paneli poruszono wybrane zagadnienia, dotyczące najistotniejszych prawnych i praktycznych oraz społecznych i gospodarczych problemów, a także wyzwań prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej podmiotów żeglugowych, wobec dynamicznie zmieniających się uwarunkowań międzynarodowego obrotu morskiego.

Podczas konferencji przedstawiono szereg zagadnień będących w zainteresowaniu Polskiego Rejestru Statków, w tym dotyczących:

 • Celów i wyzwań Europejskiego Zielnego Ładu w zakresie transportu morskiego;
 • Wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa morskiego;
 • Wojny w Ukrainie – wyzwań i wniosków dla transportu morskiego i infrastruktury krytycznej;
 • Rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;
 • Innowacyjności portów morskich.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego organizowana jest cyklicznie. Jej kolejna edycja planowana jest za rok.