Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS, Sławomir Bałdyga, w dniu 12 stycznia br. został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska, Annę Moskwę, na członka Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

PRS podejmuje działania na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW) wykorzystując ponad 30 letnie  doświadczenie z pełnienia nadzoru technicznego nad stacjonarnymi obiektami offshore głównie zlokalizowanymi na morskich obszarach Rzeczy Pospolitej  rozwija swoje kompetencje w MEW współpracując z doświadczonymi i rozpoznawalnymi partnerami lokalnymi oraz zagranicznymi.

Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW),  Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.. Wspieramy branżę energetyki na morzu w zakresie wymagań technicznych (3 lata temu przygotowaliśmy Publikację 130/P Morskie Farmy Wiatrowe dotyczącą turbin wiatrowych posadowionych na obszarach morskich), aktywnie współpracujemy z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, angażującymi się w rozwój polskiego offshoru, a we wrześniu 2021 roku przystąpiliśmy do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w ramach którego powołano Radę Koordynacyjną ds. MEW.

Liczymy, że zarówno porozumienie, jak i podejmowane inicjatywy będą stanowiły duże wsparcie dla rozwoju sektora offshore wind w Polsce i jak największego udziału polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw dla Morskich Farm Wiatrowych powstających na obszarach morskich RP.