Akademia Marynarki Wojennej we współpracy z Polską Akademią Nauk i klastrem „Baltic Sea & Space” zorganizowała 24 listopada konferencję naukową dla przedstawicieli Marynarki Wojennej pt. „ On War In Sea And Space – Its Dangerous Legacy”.

Jednym z panelistów na tym wydarzeniu był przedstawiciel PRS – Grzegorz Pettke, Dyrektor Okrętowy. W swoim wystąpieniu zaprezentował pełny zakres kompetencji PRS, w tym wynikający z doświadczeń ostatnich lat w pełnieniu nadzorów nad budową okrętów MW RP. Budowy te są związane z planem modernizacji technicznej floty polskiej Marynarki Wojennej.

Doświadczenia PRS przedstawiłem szerokiemu audytorium reprezentantów Marynarki na przykładach wykonanych realizacji („Ślązak”, „Kormoran”, „Albatros”, „Mewa”, czy nowoczesne holowniki) – podsumował swoje wystąpienie dyrektor Pettke.

PRS działa na rynku międzynarodowym i powinien być naturalnym wyborem m.in. w programie Miecznik dla Marynarki Wojennej jako narodowy klasyfikator, który nadzoruje budowę zaawansowanych jednostek technicznych, jakimi są okręty wojenne – ocenił Pettke.

W tym miejscu warto podkreślić, że, w związku z planowaną budową okrętów typu Miecznik, PRS apeluje do polskich władz o ustanowienie naszego towarzystwa klasyfikacyjnego jako instytucji nadzorującej powstawanie nowych jednostek MW, co jest istotne dla zapewnienia prawidłowej realizacji planowanej budowy okrętów i ich późniejszej bezpiecznej eksploatacji.

Przez wybór Polskiego Rejestru Statków S.A. do nadzoru budowy okrętów dla Marynarki Wojennej RP wpiszemy się, wzorem innych państw, do zasady, że tego typu nadzory są realizowane przez narodowych klasyfikatorów – podsumował Prezes PRS, Henryk Śniegocki, w piśmie do Premiera rządu, wysłanym na początku tego roku.

Jesteśmy pewni, że PRS jako towarzystwo klasyfikacyjne spełnia wszystkie wymagania i posiada odpowiednie kompetencje (wiedzę i doświadczenie) do pełnienia nadzoru nad polskimi okrętami wojennymi, które mają służyć bezpieczeństwu naszego kraju.

 

prezentacja prs na konferencji amw