Polski Rejestr Statków S.A. został nagrodzony prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2022, przyznawanym przez Kapitułę Programu, odbywającego się pod patronatem: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wyróżnienie zostało przyznane w dwóch kategoriach kategorii: QI Service – Usługi Najwyższej Jakości. Złotym Godłem QI 2022 nagrodzone zostały „Usługi o charakterze użyteczności publicznej, zapewniające bezpieczeństwo życia ludzkiego oraz mienia na morzu i lądzie" oraz w kategorii: QI Order - Zarządzanie Najwyższej Jakości. Złotym Godłem QI 2022 nagrodzony został „ System Zarządzania Jakością 9001: 2015”.

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem firmy w doskonalenie procedur jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie Zarządzania - przedmiotu konkursowego zgłoszenia. Jednocześnie organizator Programu wraz z Kapitułą docenił wszystkie przedsięwzięcia projakościowe, podejmowane przez PRS S.A.

Gratulujemy wszystkim Pracownikom albowiem każdy swoją pracą wniósł wartość do uzyskania ww. tytułów!