Niezmiernie nam miło poinformować, że pracownik Polskiego Rejestru Statków, pan Łukasz Korzeniewicz, został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Jakości IACS na okres od 6 kwietnia br. do końca 2025. Warto dodać, że to już druga kadencja, w której powierzono panu Łukaszowi przewodniczenie tej grupie.

Poza Komitetem Jakości IACS, którego członkiem jest od 2014 roku, Łukasz Korzeniewicz w swojej karierze reprezentował PRS w wielu grupach roboczych IACS, w tym w Grupie Prawnej oraz w Grupie ds. Unii Europejskiej. Od samego początku z ramienia PRS odpowiadał za powołanie Jednostki Oceny Jakości i Certyfikacji - organizacji uznanych przez Unię Europejską (QACE). Natomiast w listopadzie zeszłego roku został wybrany na dwuletnią kadencję Prezydenta QACE. Od samego początku aktywnie współtworzy IQARB (International Quality Assessment Review Body), z którym wiązane są bardzo duże nadzieje środowiska uznanych organizacji takich jak PRS.

Pan Łukasz Korzeniewicz jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Po kilku latach pływania jako mechanik okrętowy na różnego typu statkach floty handlowej, w 2005 roku rozpoczął swoją przygodę z PRS. Najpierw na stanowisku asystenta technicznego w Inspektoracie Maszynowym, następnie w Inspektoracie Nadzoru Statków Morskich oraz w Biurze Współpracy Zewnętrznej. Podczas swojej kariery w PRS uzyskał kompetencje inspektora technicznego, inspektora terenowego, auditora wewnętrznego oraz wiodącego. Przy wsparciu PRS ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prawnicze wydatnie pomogły panu Łukaszowi reprezentować PRS oraz Rzeczpospolitą Polską na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach i warsztatach międzynarodowych.

Od przeszło 9 lat jako Kierownik Biura Zarządzania Jakością wraz ze swoim zespołem odpowiada za utrzymanie SZJ Polskiego Rejestru Statków.

Życzymy panu Łukaszowi dużo siły i wytrwania podczas pełnienia obowiązków Przewodniczącego Komitetu Jakości IACS, Prezydenta QACE oraz we wszystkich, związanych z tymi ważnymi funkcjami, projektach.