Już jutro w Szczecinie rozpocznie się 9. Międzynarodowy Kongres Morski – od prawie dekady jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce, gromadzące rokrocznie  kilkuset uczestników z kraju i zagranicy. Tematami poruszanymi w tym roku mają być m.in. kwestie rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich, offshore, śródlądowe drogi wodne. Wydarzenie obfitować będzie również w merytoryczne dyskusje dotyczące ogólnopojętego bezpieczeństwa m.in. z sektora energetycznego, logistycznego, ubezpieczeniowego czy w branży morskiej. Polski Rejestr Statków S.A. będący partnerem wydarzenia i w swojej codziennej pracy realnie wpływający na bezpieczeństwo zabierze głos w panelach dyskusyjnych:

  • „Aktualne Wyzwania na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej.” z udziałem prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego - Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz dr inż. Krzysztofa Kołwzana - Kierownika Ośrodka ds. IMO, Polski Rejestr Statków S.A.
  • „Morze i kosmos – na styku horyzontów. Transfer wiedzy, innowacji i technologii. z udziałem prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryka Śniegockiego - Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.
  • „Przyszłość technologii wodorowej - gotowość branży morskiej.” z udziałem Marka Narewskiego - Specjalisty Technicznego Inspektoratu Rozwoju Przepisów.
  • „Kierunki rozwoju infrastruktury portowej w polskich portach w dobie paliw nisko- i zeroemisyjnych.” z udziałem Sławomira Bałdygi - Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych.

Więcej informacji o 9. Międzynarodowym Kongresie Morskim znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia.