Za nami 30 edycja międzynarodowych targów branży morskiej SMM w Hamburgu. Po 4-letniej przerwie spotkało się tam 2000 wystawców oraz ponad 30 tysięcy odwiedzających ze 100 krajów.

Targi i wystawa SMM są największymi w Europie targami szeroko rozumianego przemysłu okrętowego, obejmującego stocznie i biura projektowe oraz producentów wyposażenia statków i stoczni, produktów IT dla biur projektowych i armatorów, a także powiązanych z nimi szerokiej gamy usług morskich.

W tym roku Polski Rejestr Statków występował jako wystawca na wspólnym stoisku z Ministerstwem Infrastruktury oraz Stocznią Remontową Nauta. Obecność PRS na targach jest już od lat, spodziewanym przez naszych klientów, miejscem do podsumowania dotychczasowej współpracy, sprawnego omówienia lub zadekretowania, przez przedstawicieli kierownictwa PRS uczestniczących na targach (w tym roku byli to prezes Zarządu, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki i dyrektor Pionu Okrętowego Grzegorz Pettke), bieżących spraw oraz zarysowania perspektywy rozszerzenia współpracy z klientami polskimi i zagranicznymi.

Targi SMM wyróżniają się na tle innych targów tym, że prezentowane są tu najnowsze urządzenia i technologie. Z drugiej strony można nawiązać liczne kontakty, które zaowocują współpracą i przyniosą korzyści, jeśli chodzi o finanse i "know how" – podsumował prezes Śniegocki.    

Już pierwszego dnia miało miejsce ważne wydarzenie - odbyło się formalne podpisanie umowy między polskim klasyfikatorem a Remontowa Shipbuilding, dotyczącej nadzoru nad budową trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla polskiej Marynarki Wojennej (więcej o tym tutaj).

Targi to oczywiście miejsce do nawiązywania również nowych relacji, w oparciu o konkretne zapytania przedstawicieli producentów, biur projektowych, firm serwisowych i armatorów.

Dzięki otwartości całego naszego zespołu, przychylnemu podejściu do potencjalnych klientów, ale i do osób z branży nie do końca rozpoznających markę PRS, nawiązaliśmy nowe kontakty i przekazaliśmy szerszą wiedzę o PRS, o szerszym zakresie usług świadczonych przez inne Piony – podsumował Dyrektor Pettke. Takie podejście naszej załogi do innych wystawców i gości targów jest bardzo istotne dla budowania bogatego i szerokiego merytorycznie, międzynarodowego wizerunku PRS - dodał.

Istotnym motywem rozmów podczas targów były zapytania o udział lub gotowość do udziału w projektach innowacyjnych, m.in. ukierunkowanych na rozwiązania wpływające na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiciele PRS posiadają taką wiedzę i podejmują nowe wyzwania, zgłaszając udział PRS w nowych inicjatywach na zasadzie partnerstwa lub podwykonawstwa, w roli niezależnego weryfikatora i rzeczoznawcy technicznego.

Grzegorz Pettke jako przedstawiciel kierownictwa PRS w pierwszym dniu targów, 6.09.2022, wziął udział w Spotkaniu Wysokiego Szczebla przedstawicieli Stowarzyszenia WATERBORNE TP (którego PRS jest członkiem) z Komisją Europejską, reprezentowaną przez Dyrektorów Clean Planet Directorate oraz Research and Innovation Directorate. Uczestnicy spotkania dyskutowali o problemach europejskiego transportu wodnego. Poruszyli temat znacznych inwestycji, ze strony publicznej oraz prywatnej, w badania i innowacje, z zamiarem osiągania założonych celów oraz rozmawiali o wspólnej strategii zmierzającej do podniesienia konkurencyjności europejskiego sektora transportu wodnego na świecie. Na spotkaniu Dyrektor Pettke przedstawił stanowisko PRS podkreślając, że polscy armatorzy i polski przemysł muszą mieć wsparcie Komisji Europejskiej, w ślad za głosem polskiego rządu, w partycypacji ogromnych środków finansowych przeznaczonych na poszukiwanie, rozwój i zastosowanie „zielonych” technologii w transporcie wodnym (ekologiczne paliwa, zero- i niskoemisyjne napędy). Polskie firmy nie mogą być tylko kupującymi nowe technologie, czy być podwykonawcą wielkich projektów, ale muszą być partnerem w europejskich projektach badawczych i wdrożeniowych. To jest sens zrównoważonego rozwoju krajów EU, zapisany w Pakiecie Fit for 55. Pełniejszą informację na temat tego spotkania można znaleźć pod linkiem: https://www.waterborne.eu/images/220906_Press_release_SMM.pdf

Liczymy, że liczne rozmowy i spotkania z obecnymi i potencjalnymi klientami, odbyte w ciągu 4 dni targowych ubiegłego tygodnia, przełożą się na dobrą, owocną i wieloletnią współpracę.

Kolejne targi już za 2 lata, w dniach 3 – 6 września 2024 r. Już dziś zapraszamy!