Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych  grupy Polski Rejestr Statków, za lata obrotowe: 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Pełna treść ogłoszenia o postępowaniu na wybór audytora tutaj.