6 grudnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia statku pożarniczego  „Strażak-28”, połączona z podniesieniem bandery na tej jednostce. Nowy statek zasili flotę pożarniczą Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście.

Strażak-28 to jednostka, która  będzie zajmować się ochronę przeciwpożarową m.in. przy operacjach przeładunkowych i manewrowaniu w porcie zbiornikowców przewożących gazy (w tym LNG) i inne płynne ładunki łatwopalne, które wymagają asyst jednostki pożarniczej. Będzie także wykonywać zadania związane z holowaniem, ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu.

Statek został zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding (RSB) pod nadzorem polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego PRS i otrzymał  klasę z symbolem * KM TUG/FIRE FIGHTING SHIP 1 L2 IWS AUT, gdzie symbol L2 oznacza możliwość żeglugi w średnich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy – jeżeli jest to konieczne. Dołączy on do dwóch operujących już statków pożarniczych: Strażak-24 i Strażak-26.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz z wiceministrem infrastruktury, Grzegorzem Witkowskim na czele, wojewoda zachodniopomorski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, prezes RSB i dyrektor Pionu Okrętowego PRS, Grzegorz Pettke.

Poświęcenia bandery i jednostki dokonał proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, ksiądz prałat Dariusz Knapik, natomiast statek ochrzciła p. Wiesława Drzazga wypowiadając formułkę: Pływaj szczęśliwie i  bezpiecznie. Nadaję ci imię „Strażak-28”.

Dziękujemy ZMPSiŚ, czyli Zamawiającemu za zaufanie i możliwość świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu w składzie konsorcjum z CELNETem jako liderem. Dziękujemy stoczni RSB za wybór PRS jako towarzystwa klasyfikacyjnego sprawującego nadzór klasyfikacyjny i konwencyjny nad budową Strażaka-28. Z przyjemnością i satysfakcją współpracowaliśmy z bardzo świadomym i kompetentnym Zamawiającym oraz z profesjonalną i bardzo doświadczoną stocznią RSB.
Z satysfakcją podkreślam, że całość realizacji zamówienia budowy statku pożarniczego dla ZMPSiŚ realizowana była przez polskie podmioty, armatora, stocznię i klasyfikatora. Wszystkie strony dbały o jakość i wykonanie zleconych prac w terminie i w budżecie - podsumował  udział w projekcie dyrektor Pettke.

Życzę nam wszystkim, aby tego typu zlecenia, gdzie zaangażowane są polskie podmioty, były realizowane w najbliższej przyszłości. Mam tu również na myśli zlecenia związane z modernizacją floty Marynarki Wojennej RP - podkreślił.

Nasze ujęcia z uroczystości.