Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków przygotował zestawienie postanowień Międzynarodowej Organizacji Morskiej opublikowanych w drugiej połowie 2021 r. Wykaz wymagań IMO w II półroczu tego roku znajdą Państwo w Biuletynie Ośrodka nr 10/2021.