16 lipca 2021 r. na "Darze Pomorza" w Gdyni odbył się wernisaż otwierający jubileuszową wystawę Polskiego Rejestru Statków zatytułowaną "85 lat na rzecz bezpieczeństwa na morzu i lądzie. Poznaj PRS!".

W wydarzeniu wzięli udział, m.in. przedstawiciele polskich armatorów, stoczni, uczelni i instytucji kultury. Gości przywitał członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński, który krótko streścił najważniejsze wydarzenia z bogatej, wieloletniej działalności PRS i podkreślił, że "przez 85 lat wiele zmieniało się w zasadach i metodach działalności, ale cel pozostawał ten sam - działanie na rzecz bezpieczeństwa i jakości na morzu, z czasem na lądzie i oczywiście ochrona środowiska naturalnego."
Słowo wstępu wygłosił również dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego dr Robert Domżał, który pogratulował pięknego jubileuszu i zaakcentował nieprzypadkowość miejsca wystawy - tak żaglowiec Dar Pomorza, jak i s/s Sołdek pozostają pod stałą opieką PRS.
Po części oficjalnej goście udali się do pomieszczenia III wachty, gdzie obejrzeli ekspozycję poświęconą naszej instytucji. Dariusz Rudziński oraz Dyrektor Pionu Okrętowego dokonali wpisów w księdze pamiątkowej "Daru Pomorza".

Od piątku do 29 października wszyscy odwiedzający Gdynię i "Dar Pomorza" mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z historią jedynego polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia żaglowca i poznania Polskiego Rejestru Statków.

 

Od lewej: Kinga Lowińska-Neumann - Dyrektor Pionu Szkoleń PRS, Dariusz Rudziński - członek Zarządu PRS S.A, Grzegorz Pettke - Dyrektor Pionu Okrętowego PRS.


W wernisażu udział wzięli przedstawiciele szeroko rozumianego przemysłu morskiego oraz instytucji i uczelni związanych z branżą.

 


Od lewej: Dariusz Rudziński - członek Zarządu PRS S.A., Monika Kozakiewicz - p.o. prezesa Zarządu Stoczni Nauta, kpt. Tadeusz Hatalski - prezes Zarządu Polskiego Ratownictwa Okrętowego.

 


Od lewej: Jerzy Czuczman - Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, Dariusz Rudziński - członek Zarządu PRS S.A.

 


Od lewej: Kinga Lowińska-Neumann - Dyrektor Pionu Szkoleń, Adam Potrykus - Dyrektor Biura Handlu i Realizacji Projektów Stoczni Nauta, Arleta Gałązka - kustosz Daru Pomorza.

 


Od lewej: dr Robert Domżał - Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Gregorz Pettke - Dyrektor Pionu Okrętowego PRS.

 


Od lewej: kpt. Zbigniew Nadolski - Kapitan Daru Pomorza, Arleta Gałązka - kustosz Daru Pomorza.

 


Dariusz Rudziński dokonujący wpisu w księdze pamiątkowej Daru Pomorza.

 


Grzegorz Pettke dokonujący wpisu w księdze pamiątkowej Daru Pomorza.