Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje o nowych wymaganiach Międzynarodowej Organizacji Morskiej wchodzących w życie w nowym 2022 roku.
Wykaz wymagań przedstawiono w Biuletynie Ośrodka nr 8/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.