7 kwietnia 2021 roku dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku Małgorzata Bartoszewska-Dogan odebrała certyfikat poświadczający wdrożenie w placówce wymogów Standardu PRS - "Protection-Reliability-Safety". Realizacja powyższego oraz opracowanie i przestrzeganie wewnętrznych procedur umożliwiły prowadzenie efektywnych działań zapobiegających wystąpieniu zakażeń m.in. koronawirusem. Stopień wdrożenia wymagań został zweryfikowany podczas audytu.

Dokument wręczył dyrektor Pionu Certyfikacji PRS Michał Chudziński, wskazując istotę i znaczenie Certyfikatu. Poświadcza on bowiem bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu w kontekście ograniczania ryzyka wystąpienia zakażeń, w tym COVID-19. Wdrożenie wymogów Standardu PRS w placówce medycznej jest swoistym potwierdzeniem, iż jego założenia są zgodne z oczekiwaniami środowiska medycznego. Wymagania uzupełniają funkcjonujący w WOMP system zarządzania ciągłością działania, zgodny z ISO 22301.

Polski Rejestr Statków od wielu lat certyfikuje systemy zarządzania funkcjonujące w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To przede wszystkim - poza ISO 22301 - certyfikacja na zgodność z normami ISO 9001, 14001, 27001 i 45001.

Więcej informacji o Standardzie PRS znajdą Państwo tutaj.

Poniżej kilka ujęć z uroczystego wręczenia.

Od prawej: Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor WOMP w Gdańsku, Michał Chudziński, dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A. i Krzysztof Brokowski, Regionalny Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji PRS S.A.

Od prawej: Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor WOMP w Gdańsku i Michał Chudziński, dyrektor Pionu Certyfikacji PRS S.A.