W miniony czwartek i piątek odbyło się Forum Wizja Rozwoju, będące największym gospodarczym wydarzeniem w północnej Polsce. Organizatorzy skupili przedstawicieli licznych branż, w tym także tych związanych z gospodarką morską. Rozmowom o jej przyszłości dodatkowo sprzyjało miejsce, w którym odbyło się Forum - gmach Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W panelach branżowych głos zabrali także przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków. Pierwszego dnia w rozmowach na temat przyszłości ratownictwa morskiego RP udział wziął Dyrektor Pionu Okrętowego PRS, Grzegorz Pettke.

- Dziękując za zaproszenie do dyskusji, uznaję że PRS postrzegany jest jako niezależna instytucja rzeczoznawcza, posiadająca doświadczenie i kompetencje, aby potwierdzić, że polski przemysł okrętowy jest gotowy do dalszej realizacji zamówień w ramach programu modernizacji technicznej floty Marynarki Wojennej, do budowy "Ratownika" oraz innych zaawansowanych jednostek dla polskich służb - powiedział Grzegorz Pettke. Podkreślił także, że potencjał posiadany przez polski przemysł okrętowy musi zostać odpowiednio spożytkowany w ukierunkowaniu na wzmocnienie rodzimych morskich służb ratowniczych. Uznając ważność tego zagadnienia PRS już w połowie pierwszej dekady XXI wieku opublikował Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych.

Drugiego dnia wydarzenia w panelu dot. perspektyw i ograniczeń w przemyśle stoczniowym udział wziął Członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński.

- Koncentracja polskiego przemysłu okrętowego w niszach, w tym produkcji i remontach statków specjalistycznych, czy napędach nisko i zero-emisyjnych, sprzyja budowaniu jego silnej pozycji na rynku międzynarodowym. Dostrzegamy możliwość wykorzystania tego potencjału w związku z koniecznością osiągnięcia międzynarodowych celów sprzyjających ochronie klimatu. Myślimy tu zarówno o postanowieniach IMO oraz UE, w tym niedawno opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu legislacji Fit for 55, którego celem jest przystosowanie gospodarek państw członkowskich do redukcji emisji GHG do 2030 r o 55% w stosunku do roku 1990. Proekologiczne projekty są bowiem szansą umożliwiającą także dalszy rozwój polskiego przemysłu stoczniowego - wskazał Dariusz Rudziński.

Dariusz Rudziński podjął także dyskusję o potencjalnym rozwoju polskiej gospodarki dzięki inwestycji w energetykę wiatrową na morzu w panelu dedykowanym tej tematyce. PRS jest zainteresowany partycypacją w realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych. W dyskusji skoncentrowano się na poszukiwaniach rozwiązań sprzyjających jak największemu udziałowi krajowego łańcucha dostaw. PRS raportował, iż nasz rodzimy przemysł może zyskać m.in. dzięki zaangażowaniu w budowę jednostek instalacyjnych i serwisowych do obsługi tej wielomiliardowej inwestycji. Godne wskazania jest, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, przed wieloma miesiącami opracowaliśmy Publikację 130/P Morskie Farmy Wiatrowe - przepisy obejmujące cały cykl życia MFW – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Zwiększenie aktywności gospodarczej w związku z morska energetyką wiatrową przyczyni się do wzrostu miejsc pracy w regionie oraz pozwoli Polsce zrealizować strategię proekologiczną - słusznym jest więc maksymalizacja udziału krajowego łańcucha dostaw na rzecz MEW w Polsce.

Cieszymy się, że PRS był częścią Forum Wizja Rozwoju, mógł przedstawić swoje spojrzenie i uczestniczyć w dyskusjach na ważne dla przyszłości polskiej gospodarki tematy. Zaproszenie polskiego klasyfikatora do udziału w debatach przyczyniło się do wzbogacenia prowadzonych rozmów oraz urozmaicenia wniosków.