Seminarium ma na celu omówienie aktualnych regulacji prawnych Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Unii Europejskiej i Polski dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych ze statków w eksploatacji. Uczelnie badawcze przedstawią informacje na temat wyników badań naukowych nastawionych na redukcję emisji CO2. Z perspektywy przemysłu morskiego zaprezentowane zostaną współczesne techniki i metody ograniczania emisji GHG na statkach istniejących.

PROGRAM SEMINARIUM

Polski Rejestr Statków wyraża przekonanie, że wiedza zaprezentowana w trakcie seminarium zostanie wykorzystana do przyspieszenia procesu dekarbonizacji międzynarodowej żeglugi.

Serdecznie zapraszamy do udziału - formularz zgłoszeniowy.