17 marca br. zorganizowaliśmy webinarium poświęcone w całości omówieniu raportu PRS „Operator floty instalacyjnej. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby MFW”. Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział ponad 100 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele polskich firm i instytucji, dostrzegających perspektywy partycypacji w projekcie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych - w tym z branży offshore, stoczniowej, armatorskiej i innych związanych z łańcuchem dostaw.

Założenia raportu i jego streszczenie przedstawił Zarząd PRS w osobach Prezesa Andrzeja Madejskiego i Dariusza Rudzińskiego.

Po nich głos zabrał przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej - Mariusz Witoński stwierdzając, że „raport ma być istotnym sygnałem w dyskusji o tym, jaką pozycję możemy zająć na rynku przygotowania i obsługi morskich farm wiatrowych” w perspektywie nadchodzących działań, które wskazują, że pierwsze wiatraki powstaną już w 2024 r.  Ocenił też, że to ostatni moment na podjęcie decyzji, jak branża chce zaistnieć na rynku MFW i wyraził przekonanie, że „możemy wejść w rolę oferującego kompletne usługi instalacyjne i serwisowe w oparciu o posiadaną flotę”.

Prezes Zarządu Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk potwierdził gotowość jego firmy do wejścia w rolę operatora floty instalacyjnej i zaznaczył, że do tej roli Lotos zaczął przygotowywać się już w 2019 r. tworząc koncepcję i poszukując partnerów i źródeł finansowania. Instytucja ma poparcie władz i wolę współpracy ze strony polskich stoczni (Remontowa, Crist, GSB). LPB prowadzi rozmowy z koncernami energetycznymi jak PGE i PKN Orlen oraz producentami turbin. Firma podpisała już umowy z firmami serwisowymi MFW.

Przedstawiciel stoczni Crist S.A. Dyrektor Bartłomiej Kopczewski zadeklarował przygotowanie stoczni do budowy jack-upów i gotowość do przyjęcia zleceń na budowę jednostek.

Podobne stanowisko zaprezentował Prezes Marcin Rynglewski reprezentujący stocznię Remontowa Shipbuilding, stwierdzając, że są otwarci na nowe zamówienia, przygotowani i posiadają odpowiednie doświadczenie w budowaniu jednostek offshore. Gotowość wejścia stoczni w konsorcjum z każdym podmiotem gotowym do działania na tym polu potwierdził Mirosław Jasiński, dyrektor w RS. 

Z kolei Mariusz Sarkissian z Grupy Przemysłowej Baltic podkreślił, że GPB chce uczestniczyć w rynku MFW jako dostawca kompletnych rozwiązań statków czy konstrukcji offshorowych.

Po wypowiedziach przedstawicieli firm, które wniosły wkład merytoryczny do raportu PRS, odbyła się kilkudziesięciominutowa dyskusja. W jej trakcie uczestnicy zgodnie potwierdzili, że branża morska w Polsce jest przygotowana i chętna do wejścia w rynek MFW. Padło wiele głosów, że działania powinny bardzo przyspieszyć.

Raport, o którym dyskutowano jest udostępniony tutaj.

Cieszymy się, że na webinarium udało się zebrać przedstawicieli wszystkich kluczowych dla rozwoju MFW na Bałtyku podmiotów. Wszystkim obecnym na wydarzeniu dziękujemy za dostrzeżenie wagi tematu i aktywną dyskusję. Relacja audio z wydarzenia jest dostępna tutaj.

Wierzymy, że przygotowany raport i przeprowadzone webinarium to dobry krok w kierunku zintegrowania polskiego sektora morskiego i pobudzenia działań na rzecz rozwoju MFW na Bałtyku. PRS jest gotowy dalej pracować w tym kierunku i podjąć się, we współpracy z PTMEW, roli koordynatora branży.