W dniach 25-27 października portal gospodarkamorska.pl zorganizował konferencję na morzu pod hasłem „Rynek promowy i offshore wind - potencjał rozwoju sektora morskiego w Polsce”. Odbyła się ona podczas rejsu promem Nova Star na trasie Gdańsk-Nynashamn-Gdańsk. Głównymi partnerami wydarzenia byli PFMT i Polferries, a patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przedmiotem dyskusji i rozważań uczestników wydarzenia były 3 obszary tematyczne: „Możliwości, potencjał i doświadczenie sektora stoczniowego i technologii morskich w Polsce”, „Zapotrzebowanie polskich armatorów na jednostki pływające” oraz „Warunki finansowo-prawne sektora morskiego w Polsce”.

Na konferencji PRS reprezentował dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki - prezes zarządu oraz Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego, który był jednym z panelistów w sesji dotyczącej zapotrzebowania polskich armatorów na jednostki pływające.  Podczas swojego wystąpienia dyrektor Pettke potwierdził, że jesteśmy w stanie własnymi, polskim siłami realizować zamówienia na statki, czerpiąc doświadczenie ze współpracy z licznymi krajowymi podmiotami z obszaru gospodarki morskiej, jak armatorzy, stocznie, producenci wyposażenia, biura projektowe, firmy serwisowe, uczelnie, laboratoria i instytucje naukowo-badawcze. Podkreślił też, że należy patrzeć na działalność naszych firm długoterminowo na 5-10-20 lat do przodu, przyjmując początkowo możliwość bardzo niskiej lub zerowej rentowności, w nadziei na budowanie relacji z klientem na lata, przekonywanie do jakości i solidności polskich wykonawców.

- Aby skutecznie rywalizować z konkurencją zagraniczną powinniśmy nawzajem się wspierać i wspólnie uczestniczyć w nowych projektach, nawet jako podwykonawcy, cierpliwie budując kompetencje na kolejne lata i kolejne, bardziej zaawansowane projekty – stwierdził Dyrektor Pettke. - Warto uświadamiać, uczyć i przekonywać, jak ważny jest przemysł związany z gospodarką morską, jak wielu ludzi w nim pracuje, jak wiele potrafimy, jak wiele i efektywnie możemy produkować – dodał i zaapelował też do instytucji finansowych o zrozumienie problemu i większą skłonność do udzielania racjonalnych kredytów.

Zapotrzebowanie armatorów na statki wynika przede wszystkim z popytu na transport surowców, materiałów i wyrobów oraz transport ludzi, w tym związany z turystyką. Bodźcem są także potrzeby inwestycyjne (np. budowy hydrotechniczne), działalność związana z pozyskiwaniem zasobów morza (poszukiwanie, wydobywanie, transport złóż, np. ropy i gazu, poławianie ryb), jak również konieczność wypełniania zadań administracji morskich, straży granicznej, marynarki wojennej. Ważnym powodem modernizacji floty (nowe budowy i przebudowy) są wymagania międzynarodowe, np. IMO, UE w zakresie Strategii Redukcji GHG IMO oraz Zielonego ładu Unii Europejskiej.

1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie wymagania dotyczące oceny i obniżanie emisji gazów cieplarnianych w transporcie  morskim. I to ważny impuls dla stoczni, wyzwanie dla armatorów, którzy, mając kłopoty z pozyskiwaniem środków na finansowanie inwestycji wymiany/modernizacji floty, powinny śledzić  międzynarodowe mechanizmy finansowe, m.in. fundusze związane z projektem „Fit for 55”. W tym miejscu awizujemy, że PRS przygotowuje dedykowane seminarium poświęcone temu jakże ważnemu tematowi. Do udziału w nim zaprosiliśmy przedstawicieli armatorów, dostawców technologii, ministerstwa oraz instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Seminarium planujemy na styczeń 2022 roku.