Od 85 lat Polski Rejestr Statków jest obecny na rynku morskim. Nieco krócej świadczy usługi skupione wokół bezpieczeństwa także na lądzie. Jubileusz naszej działalności to doskonała okazja do wspomnień i podsumowania osiągnięć. W ostatnim wydaniu Raportu Gospodarczego w TVP3 Gdańsk wyemitowano materiał dotyczący Polskiego Rejestru Statków. Przybliżono historię, zakres działalności i opowiedziano o planach na przyszłość. Ta rysuje przed nami żeglugę autonomiczną, farmy wiatrowe na morzu, nisko, a nawet zeroemisyjny transport morski oraz rozwój stoczni związany z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi dla całej branży.

Materiał wyjaśnia rolę PRS w procesie zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz wskazuje jak na przestrzeni dekad zmieniała się firma, poszerzając zakres swoich usług.

Obecnie PRS to aktywny uczestnik wielu branż - morskiej, przemysłowej, certyfikacyjnej i szkoleniowej. Statystyki mówią o historycznym wzroście tonażu klasyfikowanej floty oraz obecności na liście tzw. high performance porozumień paryskiego (Paris MoU) i tokijskiego (Tokyo MoU) w zakresie kontroli państwa portu (PSC). Świadczy to o wysokich standardach świadczonych usług, bowiem obecność towarzystwa klasyfikacyjnego na wspomnianej liście jest możliwa jedynie, gdy statystyki kontroli państwa portu wskazują bardzo niski odsetek zatrzymań statków z odpowiedzialnością towarzystwa klasyfikacyjnego. W przypadku porozumienia tokijskiego PRS zakończył 3-letni cykl z zerowym stanem – bez odpowiedzialności za zatrzymania.

Pełny materiał najnowszego wydania Raportu Gospodarczego w TVP3 Gdańsk znajdą Państwo tutaj. Fragment poświęcony Polskiemu Rejestrowi Statków rozpoczyna się w czasie 11:30.