FoodFakty Safety Week to polski akcent obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności FAO WHO, ustanowionego na dzień 7 czerwca. Misja Foodfaktów „Wspólnie budujemy kulturę bezpieczeństwa żywności” jest realnym, namacalnym i z sukcesem realizowanym wyzwaniem, dzięki wspólnemu zaangażowaniu. Swoją misję realizują dzięki setkom organizacji, które dołączyły do projektu FoodFakty – w tym PRS, jako jednego z partnerów wydarzenia – oraz setkom tysięcy czytelników śledzących projekty FoodFaktów i korzystających z ich treści.

Ideą FoodFakty Safety Week było stworzenie przestrzeni do prezentacji wielu punktów widzenia, stąd obecność tak różnych stron. Realizują one swoją działalność na zupełnie innych etapach łańcucha żywnościowego i wnoszą do niego różną wiedzę, począwszy od legislatora do dystrybutora żywności.

Dziś, 07.06.2021 r., rozpoczyna się 5-dniowy ciąg spotkań na eForum, podzielony na 15 bloków tematycznych, prowadzony przez 35 ekspertów.

Szczegółowy program Food Safety Week znajduje się tutaj.