W ubiegłym tygodniu PRS prezentował swoją ofertę na Ukrainie na „Trans Expo Odessa 2021” – forum, w trakcie którego odbyły się trzy równoległe wydarzenia targowe i konferencja, dedykowane szeroko pojętej branży transportowej, w tym „Odessa 2021” - skierowana do przedstawicieli transportu morskiego i portów.

Był to pierwszy udział PRS na targach na Ukrainie w charakterze wystawcy. Na stoisku PRS reprezentowali: Grzegorz Pettke - Dyrektor Pionu Okrętowego, Leszek Pokora - kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego, inspektor PRS na Ukrainie - Vitaliy Hrechka oraz agent PRS na rynku ukraińskim - Oleksandr Sagaydak.

Stoisko polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego cieszyło się dużym zainteresowaniem - odwiedziło je wielu klientów zainteresowanych ofertą, przeprowadzono liczne rozmowy.

- Aktywny udział PRS w obecnej edycji targów jest konsekwencją decyzji o udostępnieniu naszych usług na Ukrainie, podjętej w 2019 r. Wówczas uruchomiliśmy działalność poprzez lokalnego inspektora w Mikołajowie. Było to związane z potrzebą przeprowadzania przeglądów na statkach PŻM, klasyfikowanych przez PRS a zawijających do portów Ukrainy. Zauważyliśmy wtedy szansę na zaoferowanie usług nadzorów klasyfikacyjnych i konwencyjnych dla ukraińskich armatorów oraz nadzorów nad nowymi budowami w lokalnych stoczniach - powiedział Dyrektor Pettke.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko PRS i zapraszamy do współpracy.

Dyplom za udział w wydarzeniu: