W dniach od 30 sierpnia do 1 września w Serocku odbyła się konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. To wydarzenie skupiło dziesiątki przedstawicieli tych branż gospodarki, które angażują swoje siły i środki w produkcję zielonej energii - pośrednio i bezpośrednio. Temat morskiej energetyki wiatrowej zdecydowanie zdominował tegoroczną edycję konferencji. Inwestycja w tę formę pozyskiwania energii sprzyja przybliżeniu Polski do osiągniecia celów klimatycznych oraz przyczyni się do rozwoju wielu obszarów gospodarki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków - Członek Zarządu Dariusz Rudziński i Zastępca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych Sławomir Bałdyga. Nasza instytucja jest żywo zainteresowana współudziałem w realizacji projektów związanych z morską energetyką wiatrową.

- Toczące się od kilku lat dyskusje nad kształtem rozwiązań dla inwestycji w morską energetykę wiatrową, w dużej mierze koncentrują się na zagadnieniu jak najszerszego wykorzystania  potencjału polskich przedsiębiorstw oraz zagwarantowaniu ich udziału w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. To słuszny kierunek, bowiem potencjał naszego rynku jest duży. PRS w swoim Raporcie opublikowanym w marcu tego roku, wskazał na potencjał polskiego przemysłu okrętowego, na doświadczenia budowy statków instalacyjnych i serwisowych dla morskiej energetyki wiatrowej. Teraz istotne jest ustanowienie operatora floty instalacyjnej i serwisowej dla morskich farm wiatrowych, a w konsekwencji także budowa niezbędnych jednostek - zaznacza Dariusz Rudziński. Brak dostępności floty instalacyjnej może stanowić poważne ryzyko zagrażające terminowej realizacji poszczególnych projektów MFW w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

W panelach dyskusyjnych podczas konferencji udział wzięli także przedstawiciele administracji państwowej oraz biznesu. Toczące się rozmowy dotyczyły m.in. rynku energii, odbudowy gospodarki po pandemii, roli morskiej energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej Polski, czy wykorzystaniu wodoru do stabilizacji Krajowego Systemu Energetycznego. Trzydniowe wydarzenie zakończyło się warsztatami tematycznymi nawiązującymi do zagadnień poruszanych w dwóch poprzedzających dniach.

Warto podkreślić, że już w 2019 r. Polski Rejestr Statków opublikował Publikację przepisową nr 130/P Morskie Farmy Wiatrowe. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa technologii stosowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Formułując wymagania techniczne PRS wsłuchuje się w opinie branży i podejmuje decyzje co do kierunków dalszego ich rozwoju lub nowelizacji. Udział przedstawicieli PRS w konferencji PSEW służy temu celowi.