23 września 2021r. w Szczecinie  odbyła się kolejna konferencja poświęcona dynamicznie rozwijającemu się obszarowi produkcji i wykorzystywania dronów, pod tytułem „Bezzałogowe Systemy Powietrzne (BSP) dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej i przemysłowej”. PRS dostrzega duży potencjał w dynamicznie rozwijającej się gałęzi BSP, której coraz szersze zastosowania można dostrzec w wielu dziedzinach naszej gospodarki. W związku z tym udział w wydarzeniu wzięli także nasi przedstawiciele z Inspektoratu Nadzoru Okrętów Wojennych oraz Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób.

Spotkanie było podzielone na trzy panele dyskusyjne:

  • Panel I – Smart Space – wykorzystanie dronów do zarządzania miastem i obszarami przemysłowymi
  • Panel II – Wykorzystanie BSP dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, obronnej i farm wiatrowych
  • Panel III – Wdrażania e-usług za pomocą dronów. Odpowiedzialność prawna operatorów

Po wygłoszeniu referatów przez zaproszonych ekspertów podjęto dyskusję panelistów i prelegentów ze słuchaczami, uczestnikami wydarzenia. W pierwszej części rozmowy dedykowano kierunkom rozwoju aplikacji i systemów bezzałogowych, wykorzystaniu dronów do zarządzania miastem i obszarami przemysłowymi, ale także rozwiązaniom dzięki którym systemy BSP mogą być realnym wsparciem ochrony infrastruktury krytycznej na lądzie i morzu. Podkreślono bezsprzecznie rosnący udział dronów w działalności militarnej i cywilnej. Przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wskazał aspekty bezpieczeństwa związane z użyciem środków bezpilotowych. Jak zaznaczył mogą one znacząco usprawnić działalność człowieka w terenach miejskich, przemysłowych i międzymiastowych, ale wykorzystywane w nieodpowiedzialny sposób mogą przyczynić się także do katastrof i nieszczęść. Wiceprezes firmy Eurotech Sp. z o. o. przybliżył osiągnięcia firmy w aspekcie systemów bezzałogowych statków powietrznych. Podkreślił znaczenie BSP dla wsparcia ochrony infrastruktury krytycznej na lądzie i morzu.

Drugi panel poświęcono wykorzystaniu BSP dla wsparcia działań Marynarki Wojennej RP na Bałtyku i ochrony inwestycji morskich, a także wykorzystanie dronów do nadzorowania stanu technicznego i serwisowania farm wiatrowych. O bezpieczeństwie energetycznym państwa wypowiadał się ekspert OX2, były Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Ryszard Demczuk. Podkreślił, że w niedługim czasie morskie farmy wiatrowe mają zapewniać 20% pokrycia zapotrzebowania na energię naszego kraju. Jak podkreślił umiejętne wykorzystanie urządzeń postawionych na morzu przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa. W prezentacji wspomniał, że montowane radary na wieżach wiatrowych uzupełniłyby zobrazowanie sytuacji w rejonie wyłącznej strefy ekonomicznej. Ekspert z firmy PGE Energetyka odnawialna przedstawiła sposoby wykorzystywania dronów do nadzorowania technicznego i serwisowania farm wiatrowych. Przeglądy przy użyciu drona kolumn, gondoli z turbiną, skrzydeł są szybsze i bezpieczne. ---- Rejestrowane przy użyciu specjalnego oprogramowania obrazy przyczyniają się do bezpiecznej pracy „wiatraka”. Stwierdzone niezgodności i niesprawności są eliminowane przez grupę techników.

W ostatnim, trzecim panelu wspomniano o wdrażaniu e-usług za pomocą dronów dla małych i średnich gospodarstw rolnych, a także poruszono kwestię odpowiedzialności prawnej operatorów dronów. O wykorzystywaniu BSP w rolnictwie wypowiadał się przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Drony mogą przyczynić się do określenia występowania chorób i szkodników atakujących uprawy i usprawnić sposób ich likwidacji przyczyniając się zwiększenia plonów. Natomaist aspekty prawne operatorów dronów były omawiane panią dr Dobrochnę Owsicką. Wskazała w wystąpieniu przykłady niewłaściwego użytkowania BSP mogącego spowodować konsekwencje prawne wynikające z odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE 2019/945 oraz 2019/947 drony (bezzałogowe statki powietrzne) dystrybuowane w UE po 1 stycznia 2023 r. muszą spełniać określone normy i posiadać oznakowanie CE (obecnie obowiązują przepisy przejściowe). Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób PRS rozszerzając zakres swojej działalności liczy, że będzie to kolejny program zwiększający potencjał realizacyjny i szanse na sukces komercyjny. Rozwój daje możliwości szerokiego wykorzystania BSP m in. w inspekcjach Morskich Farm Wiatrowych, ale także przy tworzeniu inteligentnych zastosowań „Smart City” wykorzystujących BSP do wsparcia systemów bezpieczeństwa i ochrony poprzez obserwacje, dozorowanie, poszukiwania i ratownictwa oraz loty wojskowe.