W dniu 22 kwietnia 2021 odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego pt. „Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi”. Wydarzenie będzie realizowane w formule online. W trakcie konferencji, organizowanej przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, dyskutowane będą zagadnienia dotyczące prac toczących się w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej – IMO.

Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele branży morskiej, świata nauki, prawnicy i studenci polskich uczelni. Nie zabraknie silnego przedstawicielstwa naszej instytucji, która prowadzi polski ośrodek ds. współpracy z IMO. I tak, panel II pod hasłem „Inteligentna żegluga morska odpowiedzialność sieciowa” poprowadzi kierownik Ośrodka ds. IMO, adw. Aleksandra Lubowska, a prelekcję dotyczącą prac IMO w zakresie jednostek MASS w jego trakcie wygłosi Karolina Sypion-Babś, specjalista Ośrodka. Natomiast w panelu III „Bezpieczna żegluga morska. Wspólny mianownik” dr inż. Krzysztof Kołwzan, kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS, przedstawi zagadnienie efektywności energetycznej statku w perspektywie troski o środowisko.
Przemówienie programowe konferencji „Zrównoważona żegluga w pracach Międzynarodowej Organizacji Morskiej” wygłosi dr Dorota Lost-Siemińska.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę wydarzenia: http://prawo-morskie.pl/