4 maja 2021 roku obowiązki kierownika Ośrodka ds. IMO przy PRS objął dr inż. Krzysztof Kołwzan, który od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Dotychczasowe doświadczenie i zdobyta wiedza przyczynią się do dalszego rozwoju prowadzonych prac i zaangażowania Polski na forum IMO.

Dr inż. Krzysztof Kołwzan jest Głównym Inspektorem Polskiego Rejestru Statków. W latach 2013-2021 pełnił stanowisko Kierownika Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego Polskiego Rejestru Statków S.A. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (aktualnie Uniwersytet Morski w Gdyni). Stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest autorem i współautorem 18. publikacji naukowych, a wyniki jego badań i analiz były publikowane w czasopismach i wygłaszane na konferencjach  naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Dr inż. Krzysztof Kołwzan karierę zawodową w gospodarce morskiej rozpoczął w 1985 roku pracując m.in. na statkach handlowych i uzyskując dyplom Starszego Mechanika okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych do 3.000 kW.

Od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Polskiej Sekcji Komitetu ds. Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MEPC) w Ośrodku ds. IMO przy PRS. Jest ekspertem Ministerstwa Infrastruktury (poprzednio Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) i doradcą delegacji polskiej
na obradach Komitetu Ochrony Środowiska MEPC IMO.

Od 2014 roku pracuje jako przedstawiciel PRS S.A. w Panelu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS.   

Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany w czerwcu 1967 roku przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków.

Celem działania Ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.

 


dr inż. Krzysztof Kołwzan