18 czerwca 2021 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjął do swojej floty dwa nowe lodołamacze. Są to lodołamacz czołowy "Puma" i liniowy "Narwal", które pomyślnie przeszły testy w warunkach zimowych i podjęły służbę na Dolnej Wiśle. Jednostki, oprócz przystosowania do podstawowej funkcji, tj. kruszenia lodu, wyposażono w urządzenia do sondowania dna koryta rzecznego, holowania, a także wsparcia służb w ratowaniu życia i mienia oraz ochrony środowiska naturalnego. Dla funkcji gaszenia pożarów przewidziano przyłącza na pokładzie dla zasilania instalacji gaśniczej. Jednostki będą mogły również zwalczać rozlewy ropopochodne poprzez możliwość zainstalowania na pokładzie bębna z zaporą.

W wydarzeniu włączenia jednostek do floty RZGW uczestniczył członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński. Jak podkreśla obserwujemy pozytywne zmiany w procesie modernizacji floty służącej na polskich wodach śródlądowych. Jesteśmy dumni, że jako PRS możemy w nim aktywnie uczestniczyć, wspierając armatorów w zapewnieniu bezpieczeństwa.
Dariusz Rudziński przekazał dyrektorowi RZGW w Gdańsku Andrzejowi Winiarskiemu świadectwa klasy PRS dla obu lodołamaczy oraz tablicę okolicznościową.

Inspektorzy Polskiego Rejestru Statków nadzorowali obie jednostki w procesie ich budowy w stoczni Gryfia w Szczecinie . Ich eksploatacja także będzie odbywała się pod nadzorem polskiego klasyfikatora. Obecnie PRS nadzoruje budowę dwóch kolejnych lodołamaczy liniowych - "Nerpa" oraz "Manat", których wejście do eksploatacji planowane jest na kolejne miesiące tego roku.


Od lewej Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku oraz Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A.
podczas wręczenia świadectw klasy dla obu jednostek. Fot. RZGW Gdańsk

 


Od lewej Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku oraz Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A.

przy wręczeniu okoliczniościowej tablicy. Fot. RZGW Gdańsk