PRS opracował Publikację informacyjną 11/I - Bezpieczne wykorzystanie wodoru jako paliwa w komercyjnych zastosowaniach przemysłowych. Jest ona efektem wspólnych prac, prowadzonych przez pion naukowo-badawczy PRS we współpracy z pionem okrętowym i pionem nadzorów przemysłowych. Prace podjęte w drugiej połowie 2020 r. wynikają z potrzeby przyspieszenia procesu dekarbonizacji światowej gospodarki.

Przyjęta strategia UE na rzecz Europy neutralnej dla klimatu stymuluje m.in. prowadzenie prac badawczych nad napędami i paliwami alternatywnymi oraz upowszechnienie ich stosowania w globalnym przemyśle i transporcie. Należy wskazać, iż szersze wykorzystanie wodoru w żegludze przyczyni się do osiągniecia celów stawianych międzynarodowej żegludze m.in. na forum IMO. PRS, udostępniając przedmiotową publikację, podkreśla potrzebę prowadzenia prac nad pozyskaniem nowych nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii do wykorzystania zarówno w transporcie morskim jak i na lądzie. Potrzeba stosowania paliw alternatywnych wynika z dążenia do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przez gazy i cząstki stałe emitowane podczas procesów konwersji energii chemicznej, spalając paliwa konwencjonalne, na inne postacie energii (np. mechaniczną) w celu wykorzystania w transporcie, energetyce czy innych gałęziach przemysłu.

- Jesteśmy aktywnym uczestnikiem dyskusji, a coraz częściej także konkretnych projektów naukowo-badawczych nad rozwiązaniami dla neutralności klimatycznej. Warto wspomnieć o produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy wody morskiej z wykorzystaniem energii pochodzącej z morskich turbin wiatrowych. Dzięki obecności PRS w takich inicjatywach zapewniamy, że wypracowane rozwiązania będą bezpieczne zarówno dla środowiska jak i zaangażowanych w obsługę instalacji osób. Na bieżąco pozyskujemy i pogłębiamy wiedzę o rozwiązaniach technicznych i, co równie ważne, rozwiązaniach prawnych na całym świecie. PRS jest żywo zainteresowany uczestnictwem w kolejnych, innowacyjnych projektach - podkreśla Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS.

Realizując swoją misję na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, niniejszą publikacją PRS wnosi wkład w dekarbonizację żeglugi i przemysłu. Pełną jej treść w języku polskim znajdą Państwo tutaj.