PRS opracował nową politykę dot. postępowania ze statkami zatrzymanymi przez PSC. Armatorom jednostek klasyfikowanych przez PRS rekomenduje się zapoznanie z wprowadzonymi zmianami. Przypominamy, że w przypadku zatrzymania statku przez Port State Control właściciel statku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PRS.

Pełny tekst nowej polityki jest dostępny tutaj.